התחברות

הדפדפן שלך צריך לאפשר עוגיות עזרה עם הדפדפן שלך צריך לאפשר עוגיות
יתכן שחלק מהקורסים מאפשרים כניסת אורחים

האם זהו הביקור הראשון שלך באתר זה?

For Purchase College accounts:

Login with your Purchase College username [e.g. John.Doe (not John.Doe@purchase.edu or tnt_lan\John.Doe)] and password.

To activate or reset your Purchase College account password, go to https://apps.purchase.edu/passwordreset

Non-Purchase College accounts

Log in with the username and password you were provided.

To reset your account password on our Moodle system, please email TLTC@purchase.edu.