התחברות

הדפדפן שלך צריך לאפשר עוגיות עזרה עם הדפדפן שלך צריך לאפשר עוגיות
יתכן שחלק מהקורסים מאפשרים כניסת אורחים

האם זהו הביקור הראשון שלך באתר זה?

For Purchase College accounts:

Log in with your Purchase College username: e.g. John.Doe (not John.Doe@purchase.edu or tnt_lan\John.Doe).

To change or reset your Purchase College password go to https://www.purchase.edu/reset.

Non-Purchase College accounts

Log in with the username and password you were provided.

To reset the password on your account on our Moodle system, email us at TLTC@purchase.edu.

התחברות (הזדהות) מבוססת החשבון שלך ב: